Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Collage counseling wordt ingezet als middel om wat er in je leeft op meer onbewuste laag naar voren te halen. Dit brengt duidelijkheid, zekerheid, maakt je  heler en je weet waar je mee bezig bent.  Deze innerlijke bron aanspreken brengt kracht, blijheid en maakt dat je écht richting kunt geven in je leven. De werkvorm zet dingen al in gang. Collage counseling is inclusief terugkomsessie met een uitgebreide bespreking van de collage, of counseling rond een thema uit de collage.

De werkvorm is zeer geschikt voor mensen die het gevoel hebben vast te lopen of in geval van burn-out. Ook mensen die in een rationeel gerichte therapie zich niet genoeg kunnen uiten, en voor mensen die het moeilijk vinden om woorden te geven aan wat er van binnen gaande is. Als je helderheid wilt creëren in verband met een te maken keuze of richting te geven geeft de werkvorm je antwoord en ervaar je de gewenste zekerheid; dit klopt!

Heb je vragen? Wil je een afspraak maken? Neem contact op via de button onder de collages of zend een mail naar info@sinnigepraat.nl.

 

Lees hieronder wat je met collage counseling kunt bereiken :

Paul wilde weten waar hij stond ten opzichte van zijn werk, waar hij vastgelopen was en waar zijn inspiratie zat: “De collage is profetisch zou ik bijna zeggen. In mijn persoonlijk leven en in mijn werk als trainer ben ik nu in staat om vanuit een volheid en balans te functioneren die voor mij heler voelt. Mijn denken is minder bepalend. Openheid, rust, kunnen wachten en meer geraakt kunnen worden zijn kenmerkend voor die heelheid. Ik heb mijzelf kunnen ontdekken en in het licht kunnen zetten wat nog in het donker was.

Marcel re-integreert: “Het maken van een collage gaf mij de mogelijkheid om in een prettige, neutrale omgeving tot rust te komen en te bedenken waar ik sta in het leven en waar ik naar toe wil. De basale vragen; wie ben ik ten diepste?, en; wat wil ik nu echt?, kun je bij het collage maken centraal stellen. Sophia springt alleen in waar nodig, de collage komt uit jezelf. De nabespreking heb ik ervaren als inzicht-gevend. De collage is een concreet product dat mij er thuis aan herinnert waar ik heen wil. ”

Imre hersteld van een burn-out en schrijft: Het maken en kijken naar de collage raakt en her-innert me aan dingen diep binnen in mij. Gevoelens en ont-wikkelingen die (nog) geen woorden hebben gekregen. De collage laat mij daarmee de weerspiegeling van mijzelf (mijn ziel) zien: verborgen verlangens, nieuwe hoop en vooral ook mijn plezier en creatiekracht. Hierdoor voel ik meer lichtheid en vertrouwen in mezelf.  

De nabespreking was zeer inspirerend en verhelderend. Want natuurlijk vertelt de keuze van de afbeeldingen en het samenvoegen veel over mijn onbewuste processen en verlangens. Door middel van het samen kijken en de steunende open vragen helpt Sophia heel gericht om mijn collage te onderzoeken, verlangens te benoemen etc. De collage heeft door dit gesprek nog meer betekenis voor mij gekregen! Het voelt echt als een weerspiegeling van mijn ziel.